Ramuz, C. F.

Als je de sterren had kunnen tellen, had je gezien dat er geen enkele ontbrak.

    – C.F. Ramuz, La Grande Peur dans la montagne, vert. R.H.