Don-Aminado

Overdenkingen bij de hoofdingang: bij de hoofdingang is het voor overdenkingen al te laat.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Het leven begint met een schreeuw en eindigt met een zucht.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Onuitgesproken woorden blijven je een heel leven bij.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Een paar oprechte natuurliefhebbers kunnen met vereende krachten elk landschap bederven.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

Een oprechte necrologie is de apotheose der onverschilligheid.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

Wanneer mensen elkaar niet meer herkennen, wil dat zeggen dat ze elkaar herkend hebben.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

Niets versterkt het geheugen zo als maandelijkse betalingen.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

Behandel uw eigen vrouw alsof ze niet uw vrouw is maar die van iemand anders.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

Schrijvers laten zich verdelen in bekend, onbekend en spoorloos verdwenen.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

Een handige legende is een bron van dividend.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)