Don-Aminado

Wanneer mensen elkaar niet meer herkennen, wil dat zeggen dat ze elkaar herkend hebben.

    – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)