Loeckx, Jean

Smaak: beïnvloedbaar zintuiglijk vooroordeel.

    – Jean Loeckx