Proust, Marcel

Een kind wordt niet verrijkt door een boek met kinderachtigheden.

    – Marcel Proust, Tegen Sainte-Beuve, vert. Marjan Hof

Als je over een boek spreekt, is het haast even stompzinnig om te zeggen ‘Het is heel intelligent gedaan’ als ‘Hij hield veel van zijn moeder’.

    – Marcel Proust, Tegen Sainte-Beuve, vert. Marjan Hof

Boeken zijn het werk van de eenzaamheid en kinderen van de stilte. Kinderen van de stilte behoren niets gemeen te hebben met kinderen van het spreken.

    – Marcel Proust, Tegen Sainte-Beuve, vert. Marjan Hof