Michel, K.

In het voorbijgaan vraag ik aan de hoge hoed: ‘Bestaat de vrije wil?’ En het konijn antwoordt: ‘Hebben we een andere keus?’

    – K. Michel