Hsia Yu

Sinds de tijd de tijd is moeten we de tijd de tijd geven.

    – Hsia Yu, Salsa, vert. Silvia Marijnissen