Kuijper, Jan

De ontdekking van een nieuw gerecht doet meer toe aan het geluk van de menselijke soort dan de ontdekking van een planeet.

    – Brillat-Savarin, vert. Jan Kuijper in Toe-eigeningen