M.d.H.

Als alle mensen broeders waren, zou er veel worden gevochten.

    – M.d.H.