Aragon, Louis

Liefde is een staat van verwarring tussen het werkelijke en het wonderbare.

    – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.