La Rochefoucauld

Niet de dingen, maar onze voorkeuren bepalen onze voldoening; en we zijn gelukkig als we hebben waarvan we houden, niet als we hebben waarvan we geacht worden te houden.

    – La Rochefoucauld, maxime 48, vert. M.d.H./R.H.