M.d.H.

Een goed aforisme is een sluitrede waarvan de lezer zelf de premissen mag bedenken.

    – M.d.H.