Anonymus

Apen zijn handig met hun voeten; mensen kunnen beter uit de voeten met hun handen.

    – Nieuwe Zeeuwsche volkswijsheid