Cornets de Groot, R.A.

Het leven laat zich niet tussen twee minuten klemmen.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com