Anonymus

Tijd is niet iets wat je hebt, maar wat je maakt.

    – Nieuwe Zeeuwsche volkswijsheid