Cornets de Groot, R.A.

Je moet (nieuwe) muziek nooit voor de eerste keer horen.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com