Cornets de Groot, R.A.

Wat er ook over mijn werk geschreven wordt, het is altijd tertiaire literatuur.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com