Michon, Pierre

Het geheugen kan de logge grillen van de dronkenschap niet getrouw reconstrueren en wordt pogingen in die richting al snel moe.

    – Pierre Michon, Roemloze levens, vert. R.H.