Kregting, Marc

Maar wie niet waagt die miskent zijn spreekwoorden.

    – Marc Kregting, Stopnaald