Cioran, Emil

De dood is een staat van volmaaktheid, de enige die binnen bereik van een sterveling ligt.

    – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.