Michon, Pierre

Een mens is alle mensen, een plek alle plekken.

    – Pierre Michon, Vuur van Brigid en andere wintermythen, vert. R.H.