Syrus, Publilius

Een slecht geweten trekt zoals een oude wond.

    – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink