Cornets de Groot, R.A.

De dwaling is ’t noodzakelijke instrument van de waarheid.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com