Anonymus

In de loterij van het heden zijn de winnaars onbekend.

    – Nieuwe Zeeuwsche volkswijsheid