Cornets de Groot, R.A.

Eindelijk begon zij het niet te begrijpen.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com