Kuijper, Jan

Het vrije vers is als het veld van eer: dat is pas leven! – juist vanwege het vallen.

    – Jan Kuijper, denkbeeld 236