Cornets de Groot, R.A.

Ik sliep. Zij moet van mij hebben gedroomd.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com