Cornets de Groot, R.A.

De rococo – de naam alleen al zweemt naar het wufte.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com