Jauffret, Régis

Als we eenenzeventig zijn weten we maar al te goed dat we niet zojuist in het Polen van de achttiende eeuw ter wereld zijn gekomen om het korte, ellendige leven van een vlieg of een veldmuis te leiden.

    – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.