Cornets de Groot, R.A.

Ik wil de wereld best redden. Maar ik heb iets anders te doen.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com