Jauffret, Régis

Alcohol schaadt de kwaliteit van het denken niet, het is de druppel smeerolie die het denken nodig heeft.

    – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.