Cornets de Groot, R.A.

Een punt waar alles mogelijk, maar niets werkelijk is.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com