Cornets de Groot, R.A.

Na ’t drinken van whisky zweemt ook het maagzuur naar de smaak van rook.

    – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com