Perec, Georges

Mensen moeten kunnen vergeten dat er muren zijn en daar hebben ze niets beters op gevonden dan schilderijen.

    – Georges Perec, Ruimten rondom, vert. R.H.