Vauvenargues

Het ligt in de aard van de mens om zich gaandeweg alles toe te eigenen, inclusief de gunsten die hij geniet.

    – Vauvenargues, De menselijke geest – een inleiding, vert. M.d.H.