Tardieu, Jean

Men neme een muur. Wat gebeurt erachter?

    – Jean Tardieu, Le professeur Froeppel, vert. M.d.H./R.H.