Kafka, Franz

De ware weg gaat over een koord dat niet in de hoogte is gespannen, maar vlak boven de grond. Het lijkt meer bedoeld om over te struikelen dan om over te lopen.

    – Franz Kafka, Aphorismen aus dem Nachlaß 1, vert. M.d.H.