Chamfort

In de schone kunsten is men alleen goed in wat men niet heeft geleerd.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.