Lafargue, Paul

Uit een kei wordt geen wijn getrokken, uit een lijk geen winst: uitgebuit worden alleen de levenden.

    – Paul Lafargue, La Religion du capital, vert. R.H.