Perec, Georges

Wat een schitterende uitvinding is de mens! Hij kan in zijn handen blazen als hij die wil warmen en op zijn soep als die te warm is.

    – Georges Perec, Een man die slaapt, vert. R.H.