Chamfort

Iedereen die op zijn veertigste nog geen mensenhater is, heeft nooit van mensen gehouden.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.