Chamfort

De adel, zeggen de edelen, bemiddelt tussen koning en volk… Ja, zoals de jachthond bemiddelt tussen de jager en de hazen.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.