Bossuet, J.-B.

Ja, de mens heeft vaste grond nodig; hij moet zijn plannen niet beramen binnen de zo enge grenzen van dit leven: laat hij onverschrokken de eeuwigheid voor ogen houden.

    – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. R.H