Chamfort

Echtscheiding is zo natuurlijk dat ze in menig huis elke nacht tussen de beide echtelieden slaapt.

    – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.