Kafka, Franz

De makke van Don Quichot is niet zijn verbeelding, maar Sancho Panza.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.