Kafka, Franz

Want wij zijn als boomstammen in de sneeuw. Schijnbaar liggen ze los en zou je ze zo opzij kunnen duwen. Nee, dat kun je niet, want ze zijn vast verbonden met de grond. Maar kijk, ook dat is maar schijn.

    – Franz Kafka, ‘Die Bäume’, in Betrachtung, vert. M.d.H.