Emmens, J.A.

Moralist. Iemand die de behoefte heeft anderen te veroordelen.

    – J.A. Emmens, Aforismen