Kafka, Franz

Het kwade is de sterrenhemel van het goede.

    – Franz Kafka, Nachlaß, vert. M.d.H.