Lafargue, Paul

Wantrouw een oneerlijk man, maar vertrouw een eerlijk man niet.

    – Paul Lafargue, La Religion du capital, vert. M.d.H.