Bossuet, J.-B.

Macht lijkt op een koppige wijn die ook de soberste mensen naar het hoofd stijgt.

    – Bossuet, Sermon sur l’ambition, vert. R.H.